***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***


     (สมาชิก: ) [ออกจากระบบ]

     สมาชิกเข้าสู่ระบบ


      ประวัติความเป็นมาจากร้านค้า”ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว”แบบดั้งเดิมสู่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์
     ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ช่วงปี  พ.ศ.  2532 - 2539  ที่มีการขยายตัวในแหล่งชุมชนตามหัวเมืองใหญ่ ๆ หลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี  พ.ศ.  2540  รูปแบบการค้าปลีกถูกแบ่งเป็นสองประเภทคือ  ค้าปลีกแบบดั้งเดิมและค้าปลีกแบบสมัยใหม่ จึงได้มีการปรับตัวของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมและเกิดเป็นรูปแบบร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ในปัจจุบัน

     รูปแบบการซื้อขายของในร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมจะทำการซื้อขายผ่านตัวแทนขายที่เรียกว่า  "ยี่ปั๊วซาปั๊ว"  โดยจะรับสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตแล้วกระจายต่อไปยังลูกค้ารายย่อย  สินค้าที่ขายมีการทดแทนกันได้  เพราะความหลากหลายในเรื่องยี่ห้อ  รูปแบบการสั่งซื้อแบบเดิมจะสั่งซื้อผ่าน  โทรศัพท์   แฟ็กซ์  อีเมล์   และ  Line

     ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเกิดขึ้นจำนวนมาก  ส่วนมากสถานที่ตั้งจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและกระจุกตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน  รายได้จากการขายสินค้าเกิดจากผู้คนในพื้นที่  นิยมไปเลือกซื้อสินค้าที่  มีหน้าร้านวางสินค้า  พื้นที่ขนถ่ายสินค้า  และพื้นที่จอดรถสำหรับบริการลูกค้า

     เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดรูปแบบร้านค้าแบบสมัยใหม่ขึ้น  ที่เรียกกันว่าร้านค้าออนไลน์ เราได้พัฒนาให้มีความทันสมัยต่อยุคและโลกปัจจุบันเพื่อที่จะบริการลูกค้าให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น  ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกที่ที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเปรียบเทียบราคาในแต่ละที่เหมือนในอดีต

     เรามีสินค้าหลากหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อและเรายังเป็นพันธมิตรกับร้านค้าทั่วประเทศทำให้ลูกค้าคลายความกังวลใจเรื่องการขนส่งเพราะเรามีบริการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมและไม่ต้องเสียเวลาในการรอสินค้านาน  ทั้งนี้ลูกค้ายังสะดวกสบายกับการเลือกซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ได้ตลอด  24  ชม.

     สินค้าที่มีจำหน่ายแบ่งเป็น  5  หมวดใหญ่ๆ หมวดที่  1  เหล็ก  ประกอบด้วย  เหล็กเส้น  เหล็กแผ่น  เหล็กรูปพรรณ  ลวด  ฯลฯ หมวดที่  2  อุปกรณ์ประปา  ประกอบด้วย  ท่อพีวีซี  ท่อข้อต่อ  ท่อสีขาว  ฟ้า  เหลือง  เทา  อุปกรณ์ประปา  ฯลฯ หมวดที่  3  วัสดุโครงสร้าง  ประกอบด้วย  หิน  ปูน  ทราย  ลวดตาข่าย  ไม้อัดยาง  ไม้แปรรูป  ไม้เนื้อแข็ง  ท่อปูน  ถังส้วม  ฯลฯ หมวดที่  4  วัสดุคลุมหลังคา  ประกอบด้วย  หลังคาเหล็กสำเร็จรูป  กระเบื้องหลังคา  สังกะสี  อลูมิเนียม  แผ่นฝ้ายิปซั่ม  ตะแกรงเหล็ก  ฯลฯ หมวดที่  5  วัสดุโครงสร้างรากฐาน  ประกอบด้วย  เข็ม  เสาเข็มประเภทไม้

     ทางร้านมีบริการขายผ่านสมุดบัญชี  ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป  ซึ่งลูกค้ามั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะเป็นความลับกับทางร้านเท่านั้น เรามุ่งเน้นเรื่องความสบายใจ  ความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักและเรายังยินดีให้คำปรึกษาหรือแนะนำสินค้าเพราะเรามีทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี  ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อได้ตามที่ลูกค้าสะดวก  ไม่ว่าจะเป็น  ทางโทรศัพท์  แฟ็กซ์  อีเมล์  Line  หรือระบบสั่งซื้อทางออนไลน์  ที่เรียกกันว่า  Web-Application